หน้าแรก » มาตรฐานขี้เลื่อยอัดเม็ด

มาตรฐานขี้เลื่อยอัดเม็ด

แชร์หน้านี้ Line

ยุโรป

Property Unit ENplus-A1 Enplus-A2 EN-B Testing-Standard
Diameter mm 6 or 8 EN 16127
Length mm 3.15 ≤ L ≤ 40 EN 16127
Moisture contents w-% ≤ 10 EN 14774-1
Ash w-% ≤ 0.7 ≤ 1.5 ≤ 3.0 EN 14775 (550˚ C)
Mechanical Durability w-% ≥ 97.5 ≥ 96.5 EN 15210-1
Fines ( ≤ 3.15 mm) w-% < 1 EN 15210-1
Net Calorific Value MJ/kg 16.5 ≤ Q ≤ 19 16.3 ≤ Q ≤ 19 16.0 ≤ Q ≤ 19 EN 14918
Bulk Density kg/m3 ≥ 600 EN 15103
Nitrogen Content w-% 0.3 ≤ 0.5 ≤ 1.0 EN 15104
Sulfur Content w-% ≤ 0.03 ≤ 0.04 EN 15289
Chlorine Content w-% ≤ 0.02 ≤ 0.03 EN 15289
Ash Melting Behavior w-% ≥ 1200 ≥ 1100 EN 15370

ญี่ปุ่น

COMPONENT UNIT GRADE OF WOOD PELLET
1 2 3 4
DIAMETER mm 6-8 6-8 6-8 6-25
LENGTH mm ≤ 32 ≤ 32 < 32 < 32
BULK DENSITY kg/ m3 ≥ 640 ≥ 600 ≥ 550 ≥ 500
MOISTURE % < 10 ≤ 10 < 15 ≤ 15
ASH % ≤ 0.7 ≤ 1.5 ≤ 3.0 ≤ 6.0
FINES % < 1.0 < 1.0 < 2.0 < 2.0
DURABILITY % ≥ 97.5 ≥ 97.5 ≥ 95 ≥ 95
CALORIFIC
(NET)
kcal/kg
(MJ/kg)
≥ 4,300
(≥ 18.0)
≥ 4,300
(≥ 18.0)
≥ 4,040
(≥ 16.9)
≥ 4,040
(≥ 16.9)
SULPHUR % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
CHLORINE % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
NITROGEN % < 0.3 < 0.5 < 0.7 < 1.0
ARSENIC mg/kg ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0
CADMIUM mg/kg ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5
CHROMIUM mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
COPPER mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
LEAD mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
MERCURY mg/kg ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
NICKEL mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
ZINC mg/kg ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100
ASH FUSION (TEMPERATURE
BEHAMORS)
˚C 1387
ADDITIVES % < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0

เกาหลี

Characteri stics Unit 1st
grade
2nd
grade
3rd
grade
4th
grade
Diameter mm 6-8 6-8 6-8 6-20
Length mm ≤ 32 ≤ 32 ≤ 32 ≤ 32
Apparent density kg/m3 ≥ 640 ≥ 600 ≥ 550 ≥ 500
Moisture contents % ≤ 10 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 15
Ash % ≤ 0.7 ≤ 1.5 ≤ 3.0 ≤ 6.0
Fines % < 1.0 < 1.0 < 2.0 < 2.0
Durability % ≥ 97.5 ≥ 97.5 ≥ 95 ≥ 95
Heating value kcal/kg ≥ 4,300 ≥ 4,300 ≥ 4,040 ≥ 4,040
Sulfur % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
Chlorine % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
Nitrogen % < 0.3 < 0.5 < 0.7 < 1.0
Arsenic mg/kg ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0 ≤ 1.0
Cadmium mg/kg ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5
Chrome mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Copper mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Lead mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Mercury mg/kg ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05 ≤ 0.05
Nickel mg/kg ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
Zinc mg/kg ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100
Additives % < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0