หน้าแรก » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

แชร์หน้านี้ Line

             B.P.15 Co., Ltd. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนที่น่าเชื่อถือที่สุด เราให้บริการผลิตภัณฑ์ทดแทนเช่น Wood Pellet, Wood Chips, Biomass Pellets ซึ่งมีข้อกำหนดที่หลากหลายหรือข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า, บริการและแนวทางแก้ไขสำหรับลูกค้าที่ใช้เชื้อเพลิงทดแทน เราอำนวยความสะดวกในการสมัครเชื้อเพลิงทดแทนในหลายอุตสาหกรรมด้วยความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของเรา

             บริษัท บี.พี.15 จำกัด เราก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2558  เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน เช่นก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจพลังงานขยะ ธุรกิจการจัดการขยะ ธุรกิจชีวมวล เนื่องจากเราเป็นหนึ่งในกลุ่ม บริษัทพลังงานทดแทนเราจึงเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้อย่างมาก เราจึงสามารถสร้างความมั่นใจในหลักการของความรับผิดชอบ และมีความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ ประกอบกับการมีความยั่งยืนที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย

             ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา The Future is here ที่บอกถึง อนาคตเราสามารถพบได้ที่นี้ เราสามารถให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าใหม่ในกลุ่มเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อให้ได้คุณภาพของเชื้อเพลิงทดแทนที่ดีที่สุดด้วยการจัดหาที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และทดแทนเชื้อเพลิงพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเช่น ก๊าซธรรมชาติต่างๆ น้ำมัน เป็นต้น

             จากประสบการณ์ของเราในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและผู้ผลิตเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียน เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหาเครื่องจักรที่เราคัดสรรมา มีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพสูงสุด  หนึ่งในเครื่องจักรหลักที่ได้ใช้ในการผลิตเป็นเครื่องอัดรูปแบบก้อนของแบรนด์ Amandus Kahl เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่น่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลก โดยมีประวัติยาวนานในธุรกิจเครื่องอัดรูปแบบก้อน เป็นผลให้เราสามารถใช้วัตถุดิบต่างๆที่เราหามา มาทำการแปลงเป็นเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการให้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต

เครือในบริษัท

 

วิสัยทัศน์

             เพื่อการเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิงทดแทนชั้นนำในประเทศที่ให้บริการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อเป็นพลังงานหมุนเวียนและอำนวยความสะดวกในการใช้เชื้อเพลิงทดแทน ดังเช่น วิสัยทัศน์ของเรา คือ อนาคตอยู่ที่นี่ เพื่อให้ประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่โลกสำหรับแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของชุมชน

พันธกิจ

  • ขยายและค้นหาแหล่งเชื้อเพลิงที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ และประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมต่อลูกค้าของเรา
  • มุ่งเน้นหลักการการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ISO และความปลอดภัยในการทำงาน